Concordia

Een flexibele zakenpartner en een belangrijke adviseur

De juiste kennis

SVZ is een flexibele partner gebleken in al onze huisvestingszaken. SVZ heeft de juiste kennis over het hele werkgebied en is in staat alle processen inzake onroerend goed voor ons vlot te trekken.

Keuken en bad

Inventief en doortastend

  • Toegevoegde waarde als zakenpartner
  • Belangrijke rol in oplossing van vraagstukken
  • Zeer gewaardeerde partij in huisvesting en onroerend goed

Keuken en bad

Duurzame relatie

SVZ is al decennialang betrokken bij de bouw en verbouw van veel van onze kantoren en bedrijven. De goede relatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Keuken en bad

Goede sfeer

Een flexibele partner die in staat is op doortastende wijze en in goede sfeer bijzondere vraagstukken op te lossen.